Fundacja rozwoju gospodarczego której celem jest upowszechnianie idei przedsiębiorczości oraz pomocy w budowaniu kapitału społecznego.

 • Finanse
  Finanse
  Dzięki wieloletniej współpracy z najlepszymi doradcami finansowymi w kraju całkowicie bezpłatnie porównujemy oferty wszystkich dostępnych w kraju banków oraz firm leasingowych.

 • Dotacje - fundraising
  Dotacje - fundraising
  Bezpłatnie wskazujemy aktualnie dostępne nabory wniosków o dotacje oraz pomagamy przy pisaniu i rozliczaniu wniosków, oraz biznesplanów.

 • Marketing
  Marketing
  Projektujemy indywidualne strategie marketingowe przedsiębiorstw oraz organizacji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w marketingu pomagamy pozyskać klientów do różnego rodzaju działalności.

 • Księgowość i podatki
  Księgowość i podatki
  Pomagamy wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania, wspieramy NGO przy prowadzeniu księgowości.

480 otrzymanych kredytów

Realizujemy swoje cele poprzez: promowanie i wspieranie aktywności artystycznej młodzieży i osób zagrożonych wykluczeniem w różnych przejawach w tym poprzez organizowanie koncertów, występów, wystaw, wernisaży prac młodych twórców, rozwijanie form aktywizacji społecznej poprzez organizowanie i wspieranie organizacji imprez i koncertów, prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych, ochronę zdrowia i pomocy społecznej, działalność kulturalną polegającą na kształceniu studentów, wspieranie wszelkich form aktywności sprzyjającej zdrowiu psychicznemu, samorealizacji i rozwojowi osobistemu. Dziesiątki zorganizowanych i współzorganizowanych koncertów, setki godzin w sali prób i dziesiątki w studiu nagraniowym które sprawia iż Fundacja Soundcore jest mocnym punktem na kulturalnej mapie Zielonej Góry oraz województwa lubuskiego. 

Z funacją Soundcore działającą w obszarze kultury pracujemy od lat, wspieramy działania fundacji oraz doradzamy przy strategii marketingowej. Dzięki naszej współpracy fundacji udało się pozyskać dotacje które przyczyniły się do jej znacznego rozwoju.


Zapraszamy: http://soundcore.pl/