Fundacja rozwoju gospodarczego której celem jest upowszechnianie idei przedsiębiorczości oraz pomocy w budowaniu kapitału społecznego.

 • Finanse
  Finanse
  Dzięki wieloletniej współpracy z najlepszymi doradcami finansowymi w kraju całkowicie bezpłatnie porównujemy oferty wszystkich dostępnych w kraju banków oraz firm leasingowych.

 • Dotacje - fundraising
  Dotacje - fundraising
  Bezpłatnie wskazujemy aktualnie dostępne nabory wniosków o dotacje oraz pomagamy przy pisaniu i rozliczaniu wniosków, oraz biznesplanów.

 • Marketing
  Marketing
  Projektujemy indywidualne strategie marketingowe przedsiębiorstw oraz organizacji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w marketingu pomagamy pozyskać klientów do różnego rodzaju działalności.

 • Księgowość i podatki
  Księgowość i podatki
  Pomagamy wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania, wspieramy NGO przy prowadzeniu księgowości.

280 symulacji leasingów

Do podstawowych celów Stowarzyszenia należą:

1. Działanie na rzecz rozwoju i popularyzacji roweru jako powszechnego środka transportu.
2. Współpraca z organami administracji publicznej właściwymi do projektowania i budowy infrastruktury rowerowej.
3. Działanie na rzecz eliminowania barier architektonicznych nieprzyjaznych rowerzystom oraz osobom niepełnosprawnym, osobom starszym, rodzicom z wózkami dziecięcymi.
4. Edukacja w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa użytkowników dróg.
5. Działania na rzecz poprawy funkcjonowania komunikacji publicznej.
6. Poradnictwo i pomoc w organizacji i przeprowadzaniu imprez o charakterze informacyjnym, turystycznym oraz sportowym.
7. Promowanie zachowań ekologicznych.
8. Promocja i popieranie zachowań przyjaznych społeczeństwu.
9. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.
10. Działania na rzecz humanizacji przestrzeni publicznej.
11. Wspieranie działań na rzecz integracji i promocji miasta oraz regionu.
12. Upowszechnianie wiedzy na temat dostępu do informacji publicznej. 

Ze stowarzyszeniem jesteśmy związani od samego jego początku i wspieramy je na każdym etapie rozwoju oraz promocji.

 

Zapraszamy:

https://www.facebook.com/RoweremDoPrzodu/

http://www.rowerowa.zgora.pl/