Fundacja rozwoju gospodarczego której celem jest upowszechnianie idei przedsiębiorczości oraz pomocy w budowaniu kapitału społecznego.

O naszej fundacji

Naszą fundację założyły osoby łączącę biznes oraz NGO od wielu lat. Dzięki zmaganiom z problemami oraz ciągłym poszukiwaniem optymalnych rozwiązań zgromadziliśmy ogrąmną wiedzę którą przekazujemy osobą pragącym rozwijać swoje stowarzyszenia, fundacje i firmy aby mogły one szybciej i sprawniej się rozwijać.

 

Prowadzenie organizacji pozarządowej (NGO) lub firmy wymaga podejmowania wielu ważnych decyzji. Osoby, które stawiają pierwsze kroki jako przedstawiciele NGO czy przedsiębiorstw, mogą mieć różnego rodzaju rozterki i wątpliwości. Właśnie wtedy warto zwrócić się do nas. Fundacja Ex aequo et bono została założona po to, aby wspierać nowo utworzone organizacje, firmy i spółki. Chętnie dzielimy się naszym doświadczeniem, które zostało zebrane podczas zmagania się z rozmaitymi problemami oraz poszukiwania optymalnych rozwiązań. Dotyczyły one w szczególności łączenia NGO oraz biznesu, finansów, kwestii związanych z księgowością i podatkami, marketingu oraz pozyskiwania dotacji. Mierząc się osobiście z tymi wszystkimi zagadnieniami, zgromadziliśmy cenną wiedzę, którą przekazujemy dalej. Oczywiście mogą korzystać z niej również fundacje, stowarzyszenia oraz przedsiębiorstwa, które istnieją już od pewnego czasu i szukają skutecznych sposobów na to, aby rozwijać się gospodarczo.


Naszą fundację tworzą przede wszystkim osoby, które od dawna zajmują się tematem współpracy organizacji pozarządowych i biznesu. Okazuje się, że tego typu połączenie może być pozytywne pod wieloma względami i to dla obu stron. Żeby tak było, organizacja NGO powinna umiejętnie czerpać z zasobów biznesowych – finansowych, a także związanych z marketingiem i zarządzaniem. Oczywiście partnerzy biznesowi również powinni odnosić korzyści z takiego połączenia, chociażby poprzez dostęp do informacji dotyczących spraw i projektów społecznych. Osoby działające w naszej fundacji opracowały bardzo wiele planów marketingowych, wniosków o dofinansowanie, strategii przekształcenia czy restrukturyzacji organizacji pozarządowych oraz biznesowych. Pomagały też w utworzeniu niejednej z nich. Dlatego warto polegać na naszych radach.