Fundacja rozwoju gospodarczego której celem jest upowszechnianie idei przedsiębiorczości oraz pomocy w budowaniu kapitału społecznego.

Komu pomagamy?

Nasze działania kierujemy do wszystkich osób planujących lub prowadzących stowarzyszenia, fundacje, firmy lub spółki ale również do tych wszkistkich którzy mają zamiar oraz pragną rozwijać się gospodarczo.

 

Nasze wsparcie kierujemy do osób prowadzących stowarzyszenia, fundacje, firmy lub spółki, ale również do wszystkich tych, którzy pragną dopiero rozpocząć działalność. Tak naprawdę może skontaktować się z nami każdy, kto jest przedstawicielem organizacji pozarządowej lub przedsiębiorstwa. Takie spotkanie okazuje się zwykle sporym wsparciem podczas wybierania optymalnych rozwiązań oraz podejmowania kluczowych decyzji na starcie.
Bywa również tak, że funkcjonująca już fundacja lub firma chce wprowadzić kilka zmian, dzięki którym będzie mogła lepiej realizować swoje cele. Wówczas wspólnie zastanawiamy się co można zrobić, aby rozwijała się jak najlepiej i to pod każdym względem. Czasami wystarczy zastrzyk finansowy w postaci dotacji. W innych przypadkach konieczne może być stworzenie dobrego planu marketingowego lub restrukturyzacja.


Nierzadko najlepszą decyzją dla organizacje pozarządowej okazuje się podjęcie współpracy ze sferą biznesu. Radzimy wówczas jak to przeprowadzić, aby obie strony odniosły korzyść. Zresztą prowadzenie i rozwijanie działalności gospodarczej, czy to w kontekście przedsiębiorstwa czy łączenia NGO i biznesu, zawsze wymaga odpowiedniej strategii. Możemy opracować ją wspólnie, bazując na naszej wiedzy i bogatym doświadczeniu.